OBIRIN OBIRIN
検索ページへ戻る   
    (最終更新日:2019-03-30 01:06:35)
  ミヤシタ コウイチ   Miyashita, Koichi
  宮下 幸一
   キャリア区分   研究者教員
   教育組織   大学  ビジネスマネジメント学群ビジネスマネジメント学類
   職位   教授
大学主要役職
1. 2002/04/01~2007/03/31 桜美林大学 図書館長
2. 2007/04/01~2010/08/31 桜美林大学 副学長
3. 2011/04/01~2013/03/31 桜美林大学 キャリア開発センター長
4. 2013/04/01~2015/03/31 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群長
職歴
1. 1982/04~1985/03 星陵女子短期大学 経営学科 専任講師
2. 1985/04~1987/03 富士短期大学 経営学科 専任講師
3. 1987/04~1991/03 富士短期大学 経営学科 専任助教授
4. 1989/04~1991/03 桜美林大学 経済学部 非常勤講師
5. 1991/04~1995/03 放送大学 経済経営系 非常勤講師
学歴および学位
1. 1968/04~1973/03 駒沢大学 経営学部 経営学科 卒業 経営学士
2. 1973/04~1975/03 駒沢大学大学院 経営学研究科 経営学専攻 修士課程修了 経営学修士
3. 1976/04~1980/03 駒澤大学大学院博士課程 経営学研究科 経営学専攻 博士課程単位取得満期退学
専門分野
経営学 (キーワード:経営政策,経営行動,経営情報管理) 
主な担当科目
経営学 経営政策特論
教育活動
学士課程の学生には既存の知識体系や方法にこだわらないで、自らの考えやアイデアを豊かにして、それをまとめてプレゼンテーションできる能力の獲得を目指す。大学院課程の学生には科学的方法論を常に追求しながら、自らのテーマに沿った文献・資料のサーベイを充実することと、新たな構想力を組込めれるよう指導する。
所属学会・協会等
1. 1978/09~ 日本経営学会
2. 1981/11~ 日本情報経営学会
3. 1992/01~ 経営行動研究学会
4. 2012/07~ ビューティビジネス学会
委員会等
1. 2005/04~ 社団法人 学術・文化・産業ネットワーク多摩 常任幹事会委員 大学部会実務担当者会議委員
2. 2007/04~2011/03 私立大学協会 学生生活改善委員会委員
3. 2007/07~2009/03 独立行政法人 日本学生支援機構 「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム審査会」委員
4. 2007/08~2009/07 文部科学省 「私立大学等研究設備整備費等補助金等選定委員会」委員
5. 2009/12~2011/08 文部科学省 「私立大学等研究設備整備費等補助金等選定委員会」委員
著書・論文等
1. 著書  テキスト現代経営入門 (共著) 2016
2. 著書  21世紀日中経済はどうなるか:転換期における日中両国経済の研究 (共著) 2002
3. 著書  英国の企業・経営 (共著) 2002
4. 著書  経営学の多角的視座 (共著) 2002
5. 著書  Entwicklung und Strukur
des Japanischen
Managementsystems :
Innovationen in der
Distribution und
Stuckkontroll (共著) 2000/08
学会発表
1. 1984/12 情報システム研究の一視点
-経営意思決定と情報システム形成-(実践経営学会北陸部会)
2. 1986/06 意思決定構造の分析
 -リスク対応に向けて-(日本リスク・マネジメント学会東日本・関東部会)
3. 1986/11 変化対応と情報システム形成
 -セブン-イレブン・ジャパンの事例をとおして-(オフィス・オートメーション学会全国大会)
4. 1987/10 外資系企業の成功事例
-日本の自動車市場に食い込んだBMW-(実践経営学会全国大会)
5. 1989/06 第3次産業の国際情報ネットワークの展開(オフィス・オートメーション学会全国大会)